Tipy na výlet

Pěšky, kolem za svým stromem-mapy tras

Poznejte krásy Osoblažska! Nabízíme vám spoustu tipů na nenáročné trasy pro pěší i cyklistické výlety, připravili jsme pro vás 14 tras, jejichž mapky jsou k dispozici na informačních centrech, obecních úřadech a u ubytovatelů.

Mapy tras naleznete také na webu www.mikroregion-osoblazsko.cz/turistika/   

po rozkliknutí nabídky MAPY

Vyhlídkové věže

Rozhledna na Hraničním vrchu ve městě Albrechticích vybudovaná v roce 2011. Jedná se o dvě věže vysoké 25 m, propojené dlouhou lávkou, které nabízí nezapomenutelný výhled na Jeseníky, Beskydy a Polsko.

Další rozhlednou je Liptaňská dřevěná rozhledna, která nabízí pohled na opolskou nížinu, zejména na město Prudník.

Na polské straně hranic se nachází také několik vyhlídkových věží, které stojí za navštívení, ať už se jedná o vyhlídkovou věž v Wieszczyně, nebo na Kozí hoře a další.

Zřícenina hradu Fulštejn

Hrad Fulštejn náleží k nejmohutnějším opevněním českého Slezska. Trosky Fulštejna, zpustošené za třicetileté války, jsou dodnes impozantní. Hrad Fulštejn stával na dlouhém nízkém návrší nad říčkou Osoblahou a mohutnost zemního opevnění napovídá, že středověký hrad využil pozůstatků pravěkého hradiště.

Vokova věž

Tento monument se nachází kousek za polskými hranicemi a jedná se o jednu z nejstarších staveb tohoto typu v Polsku. Byla součástí středověkého hradu vybudovaného v 2. polovině 13. století českým šlechticem Vokem z Rožmberku. Věž se tyčí do výšky přes 20 m a uvnitř najdeme bývalou hladomornu a rozhlednu.

Moszczanka

Loviště a smažírna ryb, které se nacházejí v obci Moszczanka, nabízí dokonalou relaxaci po těžkém všedním dnu.  Lov pstruhů nebo jen jeho degustace u vody je přitažlivá pro každého.  Objekt se nachází v Opavských horách a je po celý rok k dispozici individuálním hostům nebo skupinám. Za pár korun si zde můžete chytit pstruha a následně si na něm můžete pochutnat v místní rybí restauraci, kde Vám jej připraví.

Dřevěný kostel v Baborowě

Období 18. století přeje sakrálnímu stavitelství a v této době byla postavena celá řada architektonicky cenných kostelů. K nejzajímavějším patří dřevěný kostelík sv. Josefa v Baborowě, který je považován za jednu z nejkrásnějších dřevěných sakrálních staveb Horního Slezska. Budova ve tvaru průřezu řeckého kříže se stavěla v letech 1700 - 1702. Kostel je postaven z tesaných modřínových trámů na kamenné podezdívce. Interiéry vznikly o něco později. Kostel má hlavní oltář a čtyři boční oltáře zasvěcené Panně Marii z hory Karmel, sv. Vavřinci, Andělu strážnému a sv.Valentýnu. Svoji krásou nás okouzlí nástěnné obrazy na klenbách kostela. Barokní oltář a kazatelna jsou ukázkou tehdejšího řezbářského umění.

Zámek Moszna

Jedná se o jeden z nejkrásnějších a nejznámějších zámků na území Slezska. Tento parkový a palácový areál, který byl kdysi sídlem německé rodiny Tiele-Wincklerů, navazuje na anglické zámky z alžbětinského období. Začátky stavby se datují na polovinu 17. století. V paláci se nachází celkem 365 místností, 99 věží.

Hornický skanzen, městské muzeum - Zlaté Hory

V městském muzeu naleznete model středověké štoly, nálezy ze starých dolů, výstavu minerálů, fotografie z podzemí, Zlatohorský rudní revír, model novodobé štoly. Dále se dozvíte něco o historii zlatohorského regionu a můžete si prohlédnout dobové nářadí a náčiní, v neposlední řadě se můžete podívat do středověké mučírny.

V hornickém skanzenu můžete spatřit repliku středověkých hornických mlýnů s naučnou stezkou. V mlýnici Vám bude předvedeno drcení zlaté rudy a při troše štěstí si kousíček zlata můžete odnést domů. Oba dřevěné stroje, zhotovené podle dobových nákresů, jsou poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního kanálu. Horský ráz údolí a postavení vodních kol v kaskádě kolmo ke svahu vytvářejí čarokrásné zákoutí. Jako by se zde opravdu čas zastavil. Naučná stezka vás přivede i k místu, "kde voda teče do kopce." Optický klam je na místě tak silný, že pozorovatel jen stěží pochopí umění dávných zlatokopů.

Vila rodiny Fränkelových

Vila rodiny Fränkelových z 19. století je dnes majetkem města Prudnik, v roce 2011 byla restaurována a nachází se v ní Prudnické kulturní středisko. Vilu postavil Hermann Fränkel, syn dávného průmyslníka Samuela, který byl v Prudniku zakladatelem a majitelem textilních závodů. Vila okouzlí nádhernými, bohatě zdobenými interiéry.  V budově se nacházejí dvě kašny. Vila zvaná také „Domem textilního průmyslníka“ nebo „Bílým domem“ nabízí taneční, výtvarné a divadelní sály. Konají se zde koncerty, vernisáže a setkání básníků.

Velký Pavlovický rybník

Je zastávkou tažných ptáků a hnízdiště vodních ptáků, žijí zde vzácné druhy živočichů. Lokalita má rovněž významný botanický a krajinářský význam. V letech 1987-1995 zde bylo zjištěno 153 druhů ptáků, z toho 98 hnízdí přímo v lokalitě, 33 hnízdících je zařazeno mezi druhy zvláště chráněné.

Výlet parní úzkokolejnou lokomotivou

  Dráha s rozchodem kolejí 760 mm byla uvedena do provozu v roce 1898 a jedná se o technickou památku o délce trati 20 km. Tímto vlakem je možné zajet z Třemešné do Osoblahy. Samotná cesta vlakem volným tempem po klikaté trati je nezapomenutelným zážitkem, jako z jiné doby. O víkendech v hlavní turistické sezóně jezdí historický parní vlak jehož součástí je i pivní vagón.

Dále Vás v této oblasti mohou zaujmout například hvězdárna nebo historická radnice ve městě Glogówek, v Prudníku barokní architektonický skvost v podobě kostela sv. Archanděla Michaela, muzeum Země Prudnické a gotická věž Prudnická a mnoho dalších zajímavostí.